[rockthemes_specialgridblock avoid_sidebar=”regular” skip_sg=”true”]

سوالات متداول واش بتن

[rockthemes_hr hr_is_image=”use_html” image_url=”” image_id=”0″ tile_image=”no” hr_html_model=”solid” hr_height=”15px”/][rockthemes_toggles toggle_type=”multiple-mode” avoid_sidebar=”undefined” toggle_use_hash=”yes” boxed_layout=”false” open_toggle_index=”0″][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”واش بتن پرسی بهتر است یا ویبره ای؟” toggle_hash=”” icon_class=”icomoon icomoon-icon-question” icon_url=””]

واش بتن ویبره ای از واش بتن پرسی محکم تر است.همچنین به علت پراکندگی یکنواخت ملات و سنگ،سنگدانه های واش بتن ویبره ای جدا نمی شوند(اصطلاحا واش بتن کچل نمی شود).در خرید واش بتن ویبره ای هم دقت شود که محصولات بی کیفیت نیز در بازار موجود است.

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”چگونه واش بتن پرسی و ویبره ای را از هم تشخیص دهیم؟” toggle_hash=”” icon_class=”icomoon icomoon-icon-question” icon_url=””]

واش بتن پرسی دو تکه می باشد.لایه بالایی شامل سنگدانه ها و در لایه زیر سیمان وجود دارد.اما در واش بتن ویبره ای،سنگ ها به طور یکنواخت در سیمان پخش شده اند و تا پایین ترین قسمت واش بتن،سنگدانه وجود دارد.

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”چگونه وتش بتن مرغوب را تشخیص دهیم؟” toggle_hash=”” icon_class=”” icon_url=””]

می توان واش بتن را با ضربه شکست.هر چقدر مقدار ضربه بیشتر باشد و واش بتن به راحتی ترک برندارد یا نشکند،مرغوب تر است.همچنین بعد از شکسته شدن اگر به پخش سنگدانه ها،تخلخل ملات و جدانشدن سنگ ها از ملات در اثر ضربه توجه شود،به راحتی کیفیت واش بتن مشخص خواهد شد.در واش بتن های نامرغوب بر اثر ضربه،سنگ ها به راحتی از ملات جدا می شوند.

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”چگونه می توان ابعاد واش بتن را کوچکتر کرد؟” toggle_hash=”” icon_class=”” icon_url=””]

قالب های استاندارد واش بتن،۴۰*۴۰ و ۳۰*۶۰ می باشند.اما می توان با استفاده از برش،واش بتن های سایز کوچکتر نیز تولید کرد،که این کار مستلزم هزینه اضافی می باشد.

[/rockthemes_toggles_single][/rockthemes_toggles][rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/]

[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”قیمت واش بتن” button_size=”” button_color=”action” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”_blank” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”5158″ bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”product” icon_class=”icomoon icomoon-icon-cart3″ icon_url=””]قیمت واش بتن[/rockthemes_button]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”درباره واش بتن” button_size=”” button_color=”highlight” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”_blank” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”1273″ bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”page” icon_class=”icomoon icomoon-icon-checkmark” icon_url=””]درباره واش بتن[/rockthemes_button]

سوالات متدوال سنگ رودخانه

[rockthemes_hr hr_is_image=”use_html” image_url=”” image_id=”0″ tile_image=”no” hr_html_model=”solid” hr_height=”15px”/][rockthemes_toggles toggle_type=”multiple-mode” avoid_sidebar=”undefined” toggle_use_hash=”yes” boxed_layout=”false” open_toggle_index=”0″][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”تفاوت سنگ رودخانه با سنگ رنگی چیست؟” toggle_hash=”” icon_class=”icomoon icomoon-icon-question” icon_url=””]

تفاوت سنگ های رودخانه با سنگ رنگی (یا شن رنگی)  در صیقلی بودن آن هاست.سنگ های رودخانه که با نام قلوه سنگ رنگی نیز شناخته می شوند،صیقلی می باشند؛اما سنگ رنگی یا همانشن رنگی خرده سنگ هایی هستند که صیقلی و صاف نیستند.

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”سنگ رودخانه از بستر رودخانه ها جمع آوری می شوند؟” toggle_hash=”” icon_class=”icomoon icomoon-icon-question” icon_url=””]

خیر

جمع آوری سنگ رودخانه از بستر رودخانه ها دارای عواقب زیست محیطی است و عاملین آن تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

[/rockthemes_toggles_single][/rockthemes_toggles][rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/]

[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”قیمت سنگ رودخانه” button_size=”” button_color=”action” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”_blank” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”4625″ bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”product” icon_class=”icomoon icomoon-icon-cart3″ icon_url=””]قیمت سنگ رودخانه[/rockthemes_button]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”درباره سنگ رودخانه” button_size=”” button_color=”highlight” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”_blank” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”1277″ bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”page” icon_class=”icomoon icomoon-icon-checkmark” icon_url=””]درباره سنگ رودخانه[/rockthemes_button]

محوطه سازی،لند اسکیپ،زری اسکیپ

[rockthemes_hr hr_is_image=”use_html” image_url=”” image_id=”0″ tile_image=”no” hr_html_model=”solid” hr_height=”15px”/][rockthemes_toggles toggle_type=”multiple-mode” avoid_sidebar=”undefined” toggle_use_hash=”yes” boxed_layout=”false” open_toggle_index=”0″][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”تفاوت زری اسکیپ با لنداسکیپ” toggle_hash=”” icon_class=”icomoon icomoon-icon-question” icon_url=””]

زری اسکیپ محوطه سازی در مناطق خشک است.

[/rockthemes_toggles_single][/rockthemes_toggles]

[/rockthemes_specialgridblock]