در سال ۱۳۸۷ نمای کامپوزیتی چند لایه توسط مهندس امین افشار و به وسیله فرآیند مهندسی معکوس ساخته شد و کشور عزیزمان به این فن آوری جدید دست پیدا کردو در ایران بومی سازی شد. این سیسستم در تاریخ ۱۳۸۷/۰۷/۱۴ با شماره ثبت ۵۳۳۳۹ در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی با موضوع طراحی و ساخت نمای کامپوزیتی چندلایه به ثبت رسید.

گواهی ثبت اختراع

گواهی ثبت اختراع

با کوشش مخترع  مهندس افشار در همان سال ۱۳۸۷ الزامات استفاده از این نما در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن آن زمان و یا مرکز تحقیقات راه و شهرسازی فعلی تهیه و تدوین گردید و اولین تاییدیه فنی نمای ساختمان به شماره ۱-۸۵۹۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ از سوی مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن به نام امین افشار صادر شد .

تائیدیه فنی

تائیدیه فنی

مخترع با تلاش بسیار این سیستم را به جامعه انبوه سازان ایران معرفی نمود و اختصاص چهار صفحه از کتاب “گامی در صنعتی سازی ساختمان”  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (که این کتاب به عنوان مرجع فناوری های نوین و صنعتی سازی کشور میباشد ) و با استفاده از تصاویری که مهندس افشار در ثبت مالکیت صنعتی این سیستم و با نامگذاری لایه ها به صورت نامگذاری فارسی بود به چاپ رسید.در طی سال های گذشته،مقالات بسیاری در مجلات علمی کشور به کوشش مهندس امین افشار به چاپ رسید.

نمای مرکب عایق

نمای مرکب عایق

اتیکس

اتیکس

این سیستم با مناطق مختلف آب و هوایی سازگار است.شاهد این مدعا پروژه های اجرا شده شرکت پروفسور اتیکس می باشد.که به چند مورد از آن اشاره می کنیم: اقلیم سرد و کوهستانی (پروژه آذران تبریز واقع در شهر جدید سهند) ، اقلیم مرطوب (پروژه فاخر بام چالوس سرمایه گذاری مسکن ) و اقلیم گرم و خشک ( ۴۸ واحدی نمونه سازی مسکن مهر کاشان ) و اقلیم معتدل ( پروژه صنعتی سازی مپسا  امسا ، شهر جدید پرند)