طبق آمار سازمان های جهانی،عمر ساختمان های ساخته شده در ایران کمتر از نصف میانگین عمر سازه های جهانی است.یکی از دلایل عمر پایین ساختمان ها و سازه ها در ایران مصالح استفاده شده در آن ها است.

برای افزایش طول عمر ساختمان ها باید صنعنی سازی ساختمان را در اولویت انبوه سازی قرار داد.یکی از مهمترین زیر ساخت ها  برای صنعتی سازی،تولید ملات خشک آماده ( درای میکس ) می باشد.

گروه ساختمانی پروفسور از سال ۱۳۸۷ با توجه به نیاز کشور و سیاست های حوزه مسکن و انبوه سازی که توجه خاصی به صنعتی سازی مسکن داشته است ، اقدام به تاسیس یکی از اولین کارخانجات تولید ملات خشک آماده ( درای میکس ) در کشور نمود.

از همین سال بسیاری از پروژه های انبوه سازی کشور از محصولات و تولیدات این گروه بهره مند گشته اند که اسامی آنها در صفحه درباره ما ذکر گردیده است.